سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انتظار...

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دلتنگی

    نظر

 در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .


 


دلتنگم

    نظر

 

می بخشم...!

کسانی راکه هرچه خواستند...

با من 

با دلم 

با احساسم 

با غرورم کردند...!

و من را دردور دست خودم تنها گذاشتند...!

و من امروز به پایان خودم نزدیکم...!

پروردگارا به من بیاموز در این فرصت حیاتم...

آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند...!